Menu Zamknij

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuję że:

1,Administratorem danych osobowych jest MP SERVICE S.C. z siedzibą w Skawinie, ul. Sadowa 12.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów MP SERVICE S.C., czyli w celu:

-realizacji procesów handlowych;

-niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;

-wykonywania usług kupna/sprzedaży produktów i usług firmy MP SERVICE S.C. na podstawie składanych zamówień, zapytań ofertowych i w celu -realizacji sprzedaży towarów i usług;

-badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług;

-dochodzenia roszczeń i przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania oraz obrony przed roszczeniami

-obsługi księgowej i /lub kadrowej, usług wsparcia IT oraz usług, które świadczą firmy kurierskie i transportowe;

-obowiązku przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie współpracy.

5. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail mpservicesc@gmail.com